Obs! Ändringar i bibliotekets service p.g.a coronapandemin.
Ändringar fr.o.m. 10.5 (färre begränsningar, bl.a. öppnar ASA-bibliotekets läsesal för ÅA- och Novia-anknutna). Läs mera om bibliotekets service just nu.

Sökning

Hjälp: Mitt konto

Logga in: ÅA (Haka)

Studerande och anställda vid Åbo Akademi loggar in med Haka-inloggning. Första gången du loggar in måste du ansluta ditt bibliotekskort för att se dina lån, göra reserveringar o.s.v.

Studerande antagna sedan höstterminen 2020 → behöver inte ansluta sina bibliotekskort. Kom dock ihåg att sätta en pinkod.

 1. Klicka på Logga in.
 2. Klicka på bilden för Haka-inloggning.
 3. Logga in via Haka med ditt ÅA-användarnamn och -lösenord.
 4. Gå till sidan Bibliotekskort under Mitt konto.
 5. Klicka på knappen Anslut bibliotekskort.
 6. Fyll i rutan e-post med din e-postadress. OBS! E-postadressen måste vara exakt den som är registrerad i vårt kundregister. Om kortformen av din e-postadress inte verkar fungera, försök med den långa formen (fornamn.efternamn@abo.fi).
 7. Klicka på knappen Spara.
 8. En länk skickas till din e-post. Gå till din e-post och klicka på länken. OBS! Om du har loggat in i Alma på en dator måste e-posten och länken öppnas på samma dator. Om du har loggat in i Alma på telefonen måste länken öppnas på samma telefon. 
 9. Länken tar dig tillbaka till Alma och ditt bibliotekskort har anslutits.
 10. Sätt också en pinkod.

I fortsättningen loggar du in i Alma via Haka med ditt ÅA-namn och -lösenord.

Logga in: e-post

Användare som inte är studerande eller anställda vid Åbo Akademi kan logga in på två sätt: med sin e-postadress eller genom att skapa Finna-konto.

 1. Klicka på Logga in.
 2. Välj fliken E-post.
 3. Fyll i din e-postadress. OBS! E-postadressen måste vara exakt den som är registrerad i vårt kundregister.
 4. Klicka på knappen Logga in.
 5. En länk skickas till din e-post. Gå till din e-post och klicka på länken.
 6. OBS! Om du har loggat in i Alma på en dator måste e-posten och länken öppnas på samma dator. Om du har loggat in i Alma på telefonen måste länken öppnas på samma telefon.
 7. Länken tar dig tillbaka till Alma och du är nu inloggad.
 8. Sätt också en pinkod.

Logga in: Finna-konto

Användare som inte är studerande eller anställda vid Åbo Akademi kan logga in på två sätt: genom att skapa ett Finna-konto eller med sin e-postadress. Med ett Finna-konto kan du själv välja ett användarnamn och lösenord med vilka du kan logga in i Alma.

 1. Klicka på Logga in.
 2. Gå till fliken Finna-konto.
 3. Klicka på den blå texten Skapa nytt Finna-konto.
 4. På nästa sida, anslut ditt bibliotekskort genom att ange din e-postadress. OBS! Den här e-postadressen måste vara exakt den som är registrerad i vårt kundregister.
 5. En länk skickas till din e-post. Gå till din e-post och klicka på länken. OBS! Om du har loggat in i Alma på en dator måste e-posten och länken öppnas på samma dator. Om du har loggat in i Alma på telefonen måste länken öppnas på samma telefon.
 6. Sätt också en pinkod.

Länken för dig tillbaka till Alma och nu har ditt bibliotekskort anslutits till ditt Finna-konto. Du kan nu se dina lån och göra beställningar i Alma. Anslutningen av bibliotekskortet behöver endast göras en gång. I fortsättningen loggar du in i Alma genom att Logga in med ditt valda användarnamn och lösenord i fliken Finna-konto.

Sätt/ändra pinkod

 1. Gå till Min profil och klicka på Ändra kontaktinformation och pinkod.
 2. Skriv in din nya pinkod. Pinnkoden ska bestå av fyra siffror.
 3. Klicka på knappen Skicka.