Sökning

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Åbo Akademis bibliotek

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten abo.finna.fi och har uppdaterats 4.1.2021.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Med e-blankett

Ge respons om tillgängligheten med denna e-blankett. Välj webbtillgänglighet som blankettens ämne.

Per e-post

biblioteket@abo.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000