• För att göra vistelsen på biblioteket så säker som möjligt för alla så ber vi att man beaktar avståndet till andra besökare och personal samt håller god handhygien. Vänligen hosta och nys i armvecket eller pappersnäsduk. Besök inte biblioteket om du har förkylningssymptom.
  • För att bättre kunna hålla avstånd är endast hälften av platserna i läsesalarna och hälften av datorerna i bruk.
  • Inga grupprum är i bruk tillsvidare.

Axelias bibliotek är tillfälligt stängt för externa kunder.
Personal och studerandde vid ÅA och Novia kommer in med hid-nyckel. Om du saknar nyckel kan du beställa böcker som hör till Axelias bibliotek per epost biblioteket@abo och avhämta böckerna på Boktornet.

Sökning

Finna - en helhet bestående av söktjänster

Finna är ett hem för miljontals exemplar av kultur- och vetenskapsmaterial i Finland.

Inhemska aktörer, såsom arkiv, bibliotek och museer, bidrar med unikt innehåll till Finna.

Nationalbiblioteket administrerar och utvecklar kontinuerligt tjänsten i samarbete med arkiv, bibliotek och museer samt övriga samarbetspartner.

Vårt mål är att göra det lätt att hitta och använda information samt så lätt och tryggt som möjligt att lära sig nytt.

Vilken är skillnaden mellan Finna.fi och övriga Finna-söktjänster?

Finna utgörs av Finna.fi som samlar material och hundratals andra Finna-söktjänster.

Finna.fi

I Finna.fi hittar du alla Finna-aktörers material på en och samma plats.

Övriga Finna-söktjänster

Inom de övriga Finna-tjänsterna ligger fokus på arkiven hos vissa materialleverantörer.

I arkivens, bibliotekens och museernas egna söktjänster kan du bekanta dig med exempelvis olika urval i samlingarna hos vissa materialleverantörer. Högskolornas söktjänster erbjuder studenter och personal öppna material och licensbelagda e-material.

I listan nedan kan du se vilka högskolor som har en egen Finna-söktjänst.