Obs! Ändringar i bibliotekets service p.g.a coronapandemin.
Ändringar fr.o.m. 10.5 (färre begränsningar, bl.a. öppnar ASA-bibliotekets läsesal för ÅA- och Novia-anknutna). Läs mera om bibliotekets service just nu.

Sökning

Om oss

Denna sida handlar om en Finna söktjänst och den organisation som upprätthåller den.

Sidan about_finna innehåller information om Finna som en enhet av många söktjänster.