Ny aktuell information uppdaterad 29.5

E-resurserna fungerar som vanligt och fler har blivit tillgängliga.

Om Alma

Vad är Alma?

Alma är söktjänsten för Åbo Akademis bibliotek och arkiv. Där ingår material från:

 • Åbo Akademis bibliotek
 • Åbo Akademis bildsamlingar
 • Cultura - Kulturvetenskapliga arkivet vid Åbo Akademi
 • Sibeliusmuseums arkiv
 • Sjöhistoriska institutet (kommer senare)
 • Konstvetenskapliga arkivet

Vad finns i Alma?

I Alma kan du hitta:

 • böcker och e-böcker
 • Åbo Akademis publikationer, i elektronisk och tryckt form
 • artiklar och tidskrifter från licensierade databaser
 • artiklar, avhandlingar, rapporter m.m. från fritt tillgängliga databaser
 • innehållet i de flesta licensbelagda databaserna som biblioteket erbjuder
 • länkar till de licensbelagda databaser som biblioteket anskaffar och till fritt tillgängliga databaser.
 • ÅA-arkivens material, t.ex. bilder, handskrifter, noter, ljudinspelningar, affischer, tidningsklipp

När ska jag använda Alma?

Använd söktjänsten Alma för att snabbt och enkelt söka bland tryckt och elektroniskt material, bilder, handskrifter, noter, ljudinspelningar, affischer och tidningsklipp som biblioteket och arkiven erbjuder. Alma ger en bred ingång till bibliotekets och arkivens material och du får en uppfattning om vad som finns tillgängligt. Sök först allmänt och växla sedan mellan de olika flikarna för att se resultatet för olika tjänster.


 • Tryckt och elektroniskt samt arkivmaterial visar resultat från samlingen av tryckta böcker, e-material i bibliotekskatalogen (t.ex. e-böcker) och ÅA-arkivens material.
 • E-artiklar (PCI) visar främst artiklar, e-publikationer och databaser från Primo Central Index.
 • Arkivmaterial visar arkivens material skilt för sig.
 • Depåbiblioteket visar Depåbibliotekets material som kan beställas mot betalning till Åbo Akademis bibliotek, Boktornet (f.d. Huvudbiblioteket).


Om du vill söka mera specifikt så lönar det sig att använda databasernas egna gränssnitt. Sök på på databasens namn i sökrutan i Alma eller bläddra bland databaserna.


Använd Alma t.ex. för att:

 • få en uppfattning om vad som är publicerat om ett ämne
 • lokalisera en given bok eller artikel
 • ta reda på om en viss tidskrift är tillgänglig i elektronisk form
 • lokalisera en given arkivhandling

Alma är en del av Finna

Alma är Åbo Akademis lokala vy av den nationella söktjänsten Finna. Finna ger tillgång till material i Finlands bibliotek, arkiv och museer. Finna utvecklas av Nationalbiblioteket, och är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB).