Sökning

Web of Science

QR-kod

Web of Science

Sparad:
Genre
Andra titlar
ISI Web of Knowledge
WOK
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare Institute for Scientific Information (ISI)
Ämnen
Tillgång Tillgänglig i organisationer som har skaffat licens
Användarvillkor https://www.kiwi.fi/display/...b+of+Science
Anmärkning - Språk
English