Förhandlingar pågår fortfarande med Elsevier (ScienceDirect Freedom), Emerald, IEEE, Oxford University Press, RSC och Springer (Compact) för förnyade read & publish-avtal. Förhandlingarna med ACS avslutade utan resultat. Mera information på intranätet.

Sökning