Sökning

Sökhjälp

Kombinera sökord med
Booleska operatorer

Kombinera sökord med Booleska operatorer. Du kan använda följande operatorer: AND, +, OR och NOT, minustecknet (-) är inte i användning.

Obs! Skriv operatorn med versaler, i annat fall tolkas den som ett separat sökord.

AND kombinerar ord

Använd AND för att kombinera sökord, då båda orden ska ingå i resultaten. Båda (eller alla) sökord måste ingå i referensen för att finnas med i träfflistan.

AND fungerar som en förvald operator: Om du inte skriver in en operator tolkas sökningen automatiskt som en AND-kombination.

economics Keynes
economics AND Keynes

Båda söker efter referenser där både "economics" och "Keynes" ingår.

+ (plustecken) markerar obligatoriskt ord

Använd ett plustecken för att markera ett sökord, som måste ingå i sökresultatet.

+economics Keynes

Söker referenser där ordet "economics" måste ingå och ordet "Keynes" kan ingå. Om båda orden ingår får posterna med "Keynes" högre relevans i träfflistan.

OR

Använd OR för att söka efter referenser där ett (eller flera) av sökorden ingår.

varumärken OR brands

Söker efter referenser, där antingen det ena eller det andra eller båda orden ingår.

NOT utesluter ord

Använd NOT för att utesluta ord eller fraser ur sökresultaten.

flygbolag NOT Finnair

Söker efter referenser där det första ordet ingår, men det andra ordet utesluts.