• För att göra vistelsen på biblioteket så säker som möjligt för alla så ber vi att man beaktar avståndet till andra besökare och personal samt håller god handhygien. Vänligen hosta och nys i armvecket eller pappersnäsduk. Besök inte biblioteket om du har förkylningssymptom.
  • För att bättre kunna hålla avstånd är endast hälften av platserna i läsesalarna och hälften av datorerna i bruk.
  • Inga grupprum är i bruk tillsvidare.

Beställ, reservera och låna

Beställ i förväg eller låna direkt på plats

Åbo Akademis bibliotek har fyra servicepunkter med utlåning. Beroende på vid vilken servicepunkt materialet lånas måste du antingen beställa fram det i förväg eller låna det direkt på plats. I Alma ingår också material som finns på Donnerska institutets bibliotek och som beställs i förväg i Alma och lånas på deras bibliotek.

Observera leveranstiden för lån som du måste beställa i förväg.

Bibliotekskort

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. För att låna, beställa och reservera behöver du ett lånekort. Studerande vid Åbo Akademi blir automatiskt registrerade som låntagare (kom ihåg att hämta ditt kort och ansluta ditt kort till din profil). Utbytesstuderande, studerande vid yrkehögskolan Novia och övriga kunder kan ansöka om ett bibliotekskort.

Obs! Servicepunkter/bibliotek med öppna hyllor och direkt utlåning kan även ha en liten mängd material som måste beställas i förväg. I dessa fall beställs materialet genom att kontakta personalen.
Servicepunkt/bibliotek Beställa eller låna direkt?
Arkens bibliotek Låna på plats
Asa-biblioteket Låna på plats
Axelias bibliotek Beställ i förväg/låna på plats
Boktornet Beställ i förväg
Arkivsamlingarnas material Beställ i förväg (ta kontakt)
Donnerska institutets bibliotek Beställ i förväg

Leveranstider

* Samlingarna finns vid respektive ämne på andra och tredje våningen i BioCity. Personal och studerande vid dessa ämnen kan låna genom att fylla i ett lånekvitto som finns invid samlingarna.
Samling Avhämta på Beställ senast Levereras
BioCity* Boktornet Dagen före Tisdag kl. 12
Boktornet Boktornet Kl. 12 Samma vardag kl. 15
Fjärrmagasin Boktornet Dagen före Tisdag och torsdag kl. 15
Kemi, teknik och relaterade samlingar Axelias bibliotek Dagen före Måndag och onsdag kl. 12
Matematik Boktornet Dagen före Tisdag kl. 15
Rättsvetenskap Boktornet Dagen före Tisdag och torsdag kl. 16
Teologiska samlingarna Boktornet Dagen före Tisdag och torsdag kl. 15