Ny aktuell information uppdaterad 29.5

E-resurserna fungerar som vanligt och fler har blivit tillgängliga.

Beställ, reservera och låna

Beställ i förväg eller låna direkt på plats

Åbo Akademis bibliotek har fyra servicepunkter med utlåning. Beroende på vid vilken servicepunkt materialet lånas måste du antingen beställa fram det i förväg eller låna det direkt på plats. I Alma ingår också material som finns på Donnerska institutets bibliotek och som beställs i förväg i Alma och lånas på deras bibliotek.

Observera leveranstiden för lån som du måste beställa i förväg.

Bibliotekskort

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. För att låna, beställa och reservera behöver du ett lånekort. Studerande vid Åbo Akademi blir automatiskt registrerade som låntagare (kom ihåg att hämta ditt kort och ansluta ditt kort till din profil). Utbytesstuderande, studerande vid yrkehögskolan Novia och övriga kunder kan ansöka om ett bibliotekskort.

Obs! Servicepunkter/bibliotek med öppna hyllor och direkt utlåning kan även ha en liten mängd material som måste beställas i förväg. I dessa fall beställs materialet genom att kontakta personalen.
Servicepunkt/bibliotek Beställa eller låna direkt?
Arkens bibliotek Låna på plats
Asa-biblioteket Låna på plats
Axelias bibliotek Beställ i förväg/låna på plats
Boktornet Beställ i förväg
Arkivsamlingarnas material Beställ i förväg (ta kontakt)
Donnerska institutets bibliotek Beställ i förväg

Beställ och reservera

Kolla hur du beställer och reserverar, nu också som en video!

1. Resultatlistan visar var boken finns och antalet tillgängliga exemplar. Klicka på bokens titel för att se mera uppgifter om boken eller för att göra en beställning eller reservering.

2. Klicka på "Logga in för att kontrollera reserveringsmöjlighet" för att göra en beställning av en bok som måste beställas i förväg eller för att reservera en utlånad bok.

3. Studerande och personal vid Åbo Akademi loggar in med Haka-inloggning (kom ihåg att ansluta ditt bibliotekskort). Övriga loggar in med bibliotekskortsnummer och lösenord. Vid Haka-inloggning bes du ge ditt samtycke till att dina uppgifter överförs till Alma.

4. Klicka på pilen invid en bok som bör beställas i förväg och därefter på "Magasinsbeställning". Gör likadant om du beställer en tidskrift. Om du vill reservera en utlånad bok, klicka på "Reservera" ovanför (inte "Reservera detta exemplar").

5. Om du beställer en bok i förväg klickar du bara på "Beställ". Specificera år, volym, nummer eller datum när du beställer en tidskrift eller annan periodisk publikation.

6. När du reserverar en utlånad bok ska du välja vilket biblioteks/servicepunkts bestånd du vill ställa dig i kör för. Du får ett e-postmeddelande när boken kan avhämtas.

Leveranstider

* Samlingarna finns vid respektive ämne på andra och tredje våningen i BioCity. Personal och studerande vid dessa ämnen kan låna genom att fylla i ett lånekvitto som finns invid samlingarna. Returnera i en box i BioCitys infodisk på gatuplan.
Samling Avhämta på Beställ senast Levereras
BioCity* Boktornet Dagen före Tisdag kl. 12
Boktornet Boktornet Kl. 12 Samma vardag kl. 15
Fjärrmagasin Boktornet Dagen före Tisdag och torsdag kl. 15
Kemi, teknik och relaterade samlingar Axelias bibliotek Dagen före Måndag och onsdag kl. 12
Matematik Boktornet Dagen före Tisdag kl. 15
Rättsvetenskap Boktornet Dagen före Tisdag och torsdag kl. 16
Teologiska samlingarna Boktornet Dagen före Tisdag och torsdag kl. 15

Beställ till ditt arbetsrum

Du som hör till Åbo Akademis personal kan beställa böcker från Boktornet och Donnerska institutets bibliotek till ditt arbetsrum. Detta gäller böcker som ges som hemlån. Gör din beställning på vanligt vis enligt ovan och skriv "Skicka till" och din interna adress i kommentarsrutan (se bild 5 ovan). Böckerna lånas ut innan de skickas med intern post till den angivna adressen. Du kan återlämna lånet genom att skicka det tillbaka eller lämna det till något av Åbo Akademis biblioteks servicepunkter.

Beställ arkivmaterial

Då du hittar ett arkivdokument som du vill använda för ett bestämt ändamål ska du klicka på "Kontakta oss" under menyn "Materialet erbjuds av" .

Då öppnar sig en ruta där du kan skriva in dina frågor och önskemål. Detta meddelande skickas direkt till det arkiv som äger dokumentet. Du får svaret till den e-postadress som du har angivit.

Mera information om vartdera arkivets kundservice finns under arkivets presentation.