Svara på enkäten och påverka bibliotekstjänsterna! 19.9 – 14.10.2022
Obs! Novias-användare i Åbo: Välj först Tritonia och därefter Åbo Akademis bibliotek.
Resultaten från enkäten hjälper biblioteket att utvärdera och utveckla sina tjänster. Din åsikt är viktig för biblioteket! Respondenterna deltar i utlottningen av en sportklocka.

Sökning

Respons

Alma - Åbo Akademis bibliotek och Novias digitala resurser