Kommande 30 min-kurser: Alma (engelska) 16.1 kl 9.15 och RefWorks (nybörjare) 21.1 kl. 9.15.

Viktig information om tillgången till Taylor & Francis och Wileys e-resurser.
Du måste logga in först