Sökning

Samlån från Depåbiblioteket

Samlån är en serviceform där Åbo Akademis och Novias studerande och personal själva kan beställa böcker som lån från det nationella Depåbiblioteket i Kuopio.

  • Ett samlån kostar 4 euro per bok (även ej uthämtade böcker debiteras)
  • Levereras vanligen inom 2-3 arbetsdagar
  • Boken avhämtas på Boktornet
  • Avgiftsfria artikelkopior från Depåbiblioteket beställs som ett vanligt fjärrlån

Följ upp dina beställningar i ditt konto under samlånebeställningar. Du kan förnya lånet tio gånger genom att logga in i Alma. Du kan vid behov annullera din beställning genom att kryssa för beställningen och klicka på ”annullera valda beställningar”.

Övriga bibliotekskunder kan låna från Depåbiblioteket genom att göra ett fjärrlån.

  1. Logga in
  2. Välj fliken Depåbiblioteket
  3. Gör en sökning
  4. Klicka på bokens titel och kontrollera om boken är tillgänglig. Endast tillgängliga böcker kan beställas (redan utlånade kan inte reserveras).
  5. Klicka på ”Beställ samlån (avgift 4 €)”
  6. Bekräfta din beställning genom att klicka på ”Beställ”. Du meddelas när boken kan avhämtas.