Databaser

Sök databaser

Använd Alma för att hitta de databaser som Åbo Akademis bibliotek erbjuder.

Skriv in databasens namn, se på sökresultaten i första fliken och begränsa sökresultatet till Databas i menyn till höger. Trunkera om du inte kommer ihåg databasens hela namn (t.ex. abst* hittar databasen Abstracts in Anthropology).

Lista databaser alfabetiskt

Klicka på länken Databaser för att lista databaserna alfabetiskt.

Klicka sedan på önskade databasens namn för att se en beskrivning av databasens innehåll. Klicka på ikonen med ett förstoringsglas för att nå databasens eget gränssnitt.

Bläddra i databaser enligt ämne eller typ av databas

Klicka på länken Databaser.

Använd filtreringsverktyget Begränsa sökningen i högra kanten. Databaserna är indelade bl.a. enligt vetenskapsområde. Klicka på den lilla triangeln för att se eventuella undekategorier.