Sökresultat och utlåning

Så visas sökresultaten

Sökresultaten visas i olika flikar enligt sökmetod och typ av material:

 • Tryckt och elektroniskt samt arkivmaterial
 • E-artiklar (PCI)
 • Arkivmaterial
 • Depåbiblioteket

Tryckt och elektroniskt samt arkivmaterial

I fliken Tryckt och elektroniskt samt arkivmaterial visas resultat ur samlingen av tryckt material, e-material i bibliotekskatalogen och arkivmaterial. Också länkar till licensbelagda och fritt tillgängliga databaser ingår.

E-artiklar (PCI)

I fliken E-artiklar (PCI) visas främst referenser till tidskriftsartiklar, men också material som avhandlingar och rapporter kan förekomma.

Sökningen sker i ett register (Primo Central Index, PCI) som innehåller material från både licensbelagda databaser och fritt tillgängliga publikationsarkiv.

De flesta av bibliotekets licensbelagda artikeldatabaser är indexerade i Primo Central Index. Notera dock att ett antal inhemska databaser samt databaser på plattformerna Ebscohost samt ProQuest inte är indexerade i Primo Central Index. I sökresultatet förekommer dock länkar till artiklar till dessa plattformer om artikeln samtidigt ingår i andra överlappande databaser.

För att söka i dessa databaser använd databasens eget gränssnitt genom att bläddra i databaslistan.

Arkivmaterial

I fliken Arkivmaterial visas sökresultat från Åbo Akademis arkivsamlingar skilt för sig. Samma resultat visas även i första fliken tillsammans med annat material.

Depåbiblioteket

I fliken Depåbiblioteket sker sökningen i Depåbibliotekets databas Vaari. Sökträffarna kan beställas till Åbo Akademis bibliotek, Boktornet mot betalning.

Begränsa sökningen

Sökresultaten kan bearbetas med hjälp av begränsningarna (fasetterna) i högra kanten.Var är boken placerad?

I träfflistan syns bokens placering och om det finns lediga exemplar. Klicka på titeln för att få mera information om boken och om förfallodag, antal reservationer m.m.

Beställa och reservera i Alma

Sök fram en bok som du vill låna.

 • Klicka på bokens titel för att få närmare uppgifter
 • Om boken finns vid Boktornet (f.d. Huvudbiblioteket) skall den beställas från magasinet
 • Kontrollera att det finns tillgängliga exemplar
 • Klicka på knappen ”Logga in” ifall du inte redan är inloggad
 • Efter inloggning syns knappen "Magasinsbeställning"
 • Klicka på den. I det fönster som öppnar sig kan du klicka på "Beställ".
 • En ny ruta öppnar sig med texten "Materialet har beställts. Magasinsbeställningar"
 • Om boken är utlånad klickar du på "Reservera på titelnivå"
 • Då får du denna ruta:

Du kan ändra sista dagen din reservering skall vara i kraft. Välj också vilket bibliotek du reserverar på. Klicka på Reservera. Systemet svarar "Materialet har beställts. Reserveringar"

Du får meddelande när materialet är tillgängligt.

 • Om du beställer en tidskrift eller årsbok skall du komma i håg att ange år och nummer efter att du klickat på magasinsbeställning.

Du kan annullera beställningar och reserveringar under Mitt konto.