Sökning

Beställ, reservera och låna

Beställ i förväg eller låna direkt på plats

Åbo Akademis bibliotek har fyra servicepunkter med utlåning. Beroende på vid vilken servicepunkt materialet lånas måste du antingen beställa fram materialet i förväg eller låna det direkt på plats. I Alma ingår också material som finns på Donnerska institutets bibliotek samt delar av Arkivsamlingarnas material. Observera leveranstiden för lån som du måste beställa i förväg.

Servicepunkt/bibliotek Beställa eller låna direkt?
Academillbiblioteket (Vasa) Låna på plats / beställ i förväg (liten mängd)
Arkens bibliotek Låna på plats / beställ i förväg (liten mängd)
ASA-biblioteket Låna på plats
Boktornet Beställ i förväg
Arkivsamlingarnas material Beställ i förväg (ta kontakt)
Donnerska institutets bibliotek Beställ i förväg

Bibliotekskort

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. För att låna, beställa och reservera behöver du ett bibliotekskort. Åbo Akademi-anknutna kan skaffa/aktivera ett digitalt bibliotekskort genom att registrera sig som låntagare med Tuudo-appen. Övriga kan ansöka om ett fysiskt bibliotekskort. Mera information finns på hjälpsidan om Mitt konto.

Digitalt bibliotekskort

Ditt bibliotekskort finns också i digital form. Använd din mobiltelefon som ditt bibliotekskort genom att gå till sidan Bibliotekskort eller använd Tuudo-appen. Kom ihåg att du även behöver din pinkod då du lånar med en låneautomat. Du kan vid behov ändra din pinkod genom att logga in på Alma.

Beställ och reservera

1. Resultatlistan visar var materialet finns och antalet tillgängliga exemplar. Klicka på titeln för att se mera uppgifter om materialet eller för att göra en beställning eller reservering.

2. Klicka på "Logga in för att beställa | reservera" för att göra en beställning av material som måste beställas i förväg eller för att reservera utlånat material. En reservering kan göras när en viss samlings eller servicepunkts alla exemplar är utlånade.


3. Studerande och personal vid Åbo Akademi loggar in med Haka-inloggning. Övriga loggar in med e-postadress eller Finna-konto. Om du inte kan logga in, se hjälpsidan Mitt konto.

4. Klicka på "Beställ | Reservera". I vissa fall du beställa/resevera ett särskilt exemplar genom att klicka på "Beställ denna"/"Reservera denna" intill exemplaret (t.ex. olika volymer).

Leveranstider

Leveranstiderna är riktgivande. Du får ett e-postmeddelande omedelbart då du kan avhämta materialet. I meddelandet står vid vilken servicepunkt och inom vilken tid materialet ska avhämtas (vanligen en vecka).

* Samlingarna finns vid respektive ämne på andra och tredje våningen i BioCity. Personal och studerande vid dessa ämnen kan låna genom att fylla i ett lånekvitto som finns invid samlingarna.
Samling Avhämta på Behandlingstid
BioCity* Boktornet Behandlas tisdagar
Boktornet Boktornet 1 dag
Finlandssvenska skolbokssamlingen 1960–1999 Academillbiblioteket 1–3 dagar
Magasin (Boktornet) Boktornet 1–3 dagar
Magasin (Academillbiblioteket) Academillbiblioteket 1–3 dagar
Matematik Boktornet 1–3 dagar
Minoritetsspråkssamlingen Academillbiblioteket 1–3 dagar
Rättsvetenskap Boktornet 1–3 dagar
Teologiska samlingarna Boktornet 1–3 dagar

ÅAB-lån (lån mellan Åbo och Vasa)

Enbart för ÅA-ankutna.

Om du vill låna material som finns på Åbo Akademis bibliotek, men materialet ifråga bara finns på den andra orten (d.v.s. bara i Åbo eller bara i Vasa), kan du beställa materialet som ett "ÅAB-lån" för avhämtning på Boktornet i Åbo eller Academillbiblioteket i Vasa. Du kan inte beställa ett ÅAB-lån direkt i Alma utan bör fylla i beställningsblanketten för ÅAB-lån.

  • Ett ÅAB-lån följer i övrigt bibliotekets vanliga villkor (lånetid och avgifter).
  • Leveranstiden kan vara över en vecka.

Beställ till ditt arbetsrum

Du som är forskare eller anställd vid Åbo Akademi kan beställa material från Boktornet och Donnerska institutets bibliotek till ditt arbetsrum på campus (Åbo). Detta gäller material som ges som hemlån.

1. Gå till Min profil och uppdatera eller lägg till din campusadress. Märk enbart din campusadress med ”arbete” (du måste ta bort ”arbete” från övriga adresser). Det här måste göras en gång efter 7.1.2020.

Kolla att du har hör till gruppen ÅA (personal/forskare) – detta gäller särskilt dig som tidigare varit grundexamensstuderande vid Åbo Akademi. För att ändra grupptyp måste du kontakta biblioteket.

2. Gör din beställning på vanligt vis, men välj ”Arbetsrum på campus” under servicepunkt. Din beställning skickas med den interna posten.

Beställ arkivmaterial

Då du hittar ett arkivdokument som du vill använda för ett bestämt ändamål ska du klicka på "Kontakta oss" under menyn "Materialet erbjuds av" .

Då öppnar sig en ruta där du kan skriva in dina frågor och önskemål. Detta meddelande skickas direkt till det arkiv som äger dokumentet. Du får svaret till den e-postadress som du har angivit.