Viktig information om tillgången till Taylor & Francis (lista över fortsatt tillgängliga tidskrifter) och Wileys e-resurser.

Information om Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Under construction!