Bibliotekets service under sommaren.

Lista över e-resurser som är temporärt tillgängliga.

Information om Cultura

Material i Alma

I Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi ingår de etnologiska och folkloristiska samlingarna samt, som en egen helhet, Svensk-Finlands Textilarkiv.

Sammanlagt finns ca 85000 fotografier med etnografiskt innehåll varav ungefär hälften är sökbara i Alma. Tillsvidare finns bara något tusental av bilderna inskannade, men antalet stiger hela tiden. Kartor och ritningar från fältarbeten finns ca 800 nummer i Alma. Metadata över folkloristiska uppteckningar och intervjuer är till stor del också sökbara (men inte tillgängliga i sin helhet). De etnologiska Manuskriptsamlingarna från frågelistverksamheten och intervjumaterialet är ännu inte tillgängliga. Textilarkivets tygprover är fotograferade och blir tillgängliga i Alma vartefter de får egna poster i databaserna. I dagsläget hittar man ca 5000 av arkivets 18000 tygprover i Alma.

Samlingar

Det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi bildades 2011 då de tidigare etnologiska och folkloristiska arkiven gick samman. Det folkloristiska arkivet grundades 1927 av Otto Andersson och Gabriel Nikander och har genom tiderna haft olika namn.

Etnologiska arkivet grundades 1952 då också frågelistverksamheten startade. Samlingarna kommer i framtiden att ha ett gemensamt ansikte utåt men internt är de fortfarande uppdelade enligt de arkivavdelningar som tidigare existerat.

Samlingarna omfattar också Svensk-Finlands Textilarkiv där de äldsta textilproverna samlades in på 1920-talet.

Insamlingsverksamheten i alla enheter är kontinuerlig och arkivet har en speciell funktion genom att studenter vid Åbo Akademis kulturämnen deltar i insamlings- och forskningsverksamheten.

Kundservice

Allt material i Cultura är inte tillgängligt via Alma. Det lönar sig därför att kontakta personalen ifall du inte hittar det du söker via nätet. Kontakta också gärna arkivets personal om du vill använda material som du hittat i Alma.

Det går också bra att besöka arkivet enligt överenskommelse (E-post: cultura@abo.fi), tel. ++ 358 (0)2 215 4396 eller 215 4982.

Besöksadress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo