Bibliotekets service under sommaren.

Lista över e-resurser som är temporärt tillgängliga.

Information om Åbo Akademis bildsamlingar

Material i Alma

Vid Åbo Akademis bildsamlingar finns närmare en miljon bilder i olika tekniker, bland annat fotografier, grafik och bildkonst. Av dessa är ca 7 000 katalogiserade och tillgängliga i Alma.

I Alma hittar du främst bilder som är relaterade till Åbo. Här finns bland annat åbovyer från 1800- talet samt urval ur flera åbofotografers produktion. Representerade är bland andra Johan Jakob Reinberg och Carl Schoultz.

Också en del arkivbildares bildsamlingar finns tillgängliga i Alma. Av dessa kan nämnas sociologen, professor Edvard Westermarcks samling, som bland annat innehåller fotografier från Marocko, och forstmästare Leo Björkmans samling med motiv från Lappland.

Därtill finns det också material ur grafiska samlingen samt fotografiska porträtt och landskap från andra orter i Finland.

Samlingar

Grunden för Åbo Akademis bildsamlingar lades 1911 då Åbo Nation vid Kejserliga Alexanders -universitet i Helsingfors systematiskt började samla bilder. Samlingen donerades till det nygrundade Åbo Akademi 1919 och underställdes Åbo Akademis bibliotek.

Bildsamlingarna har stadigt vuxit då nytt material har donerats till arkivet. Bland donatorerna finns såväl personer med anknytning till Åbo Akademi som finlandssvenska författare, konstnärer och andra privatpersoner. Bilmaterialet står till största delen av fotografier, negativ och diabilder men vi har även konst och grafik.

Nyare donationer arkiveras under arkivbildarens namn, men äldre material har ordnats enligt motiv. Därför finns en stor och välordnad porträttsamling med fotografier av personer ur (främst) finlandssvenska familjer, och också en topografisk samling med vyer från hela världen ordnade enligt ortsnamn. Dessa samlingar är inte ännu tillgängliga i sin helhet i Alma.

Kundservice

Urvalet bilder som finns tillgängligt i Alma är begränsat. Arkivet har stora samlingar som ännu inte finns sökbara digitalt. Om du inte hittar det du söker efter lönar det sig därför att ta kontakt med oss. Kontakta oss också för att få användningstillstånd till de bilder som finns i Alma och för att få närmare information om t.ex. kostnader för publicering. E-post: picture (at) abo.fi Telefon: 02 215 4108

Bildsamlingarna finns i Boktornet (f.d. Huvudbiblioteket), Domkyrkogatan 2–4, och har öppet vardagar 10–12 och 13–16. Meddela oss gärna på förhand om du vill besöka arkivet.

Mer information finns på vår hemsida