Sökning

19th-century music

QR-kod

19th-century music

Sparad:
Genre
Andra titlar
Nineteenth century music
Språk
engelska
Beskrivning
Refereed/Peer-reviewed
Title from title screen (JSTOR, viewed Oct. 8, 2003).
Utgivare Berkeley, Calif. : University of California Press ©1977-
Klassifikation
Ämnen
Publicerad
Vol. 1, no. 1 (July 1977)-
Utgivningsfrekvens
Three no. a year
Systemkrav
Mode of access: World Wide Web.
ISSN
1533-8606
Förvärvskälla
University of California Press, 2000 Center St., Ste. 303, Berkeley, CA 94704-1223