Sökning

19 : interdisciplinary studies in the long nineteenth century

QR-kod

19 : interdisciplinary studies in the long nineteenth century

Sparad:
Genre
Andra titlar
Nineteen
Språk
engelska
Beskrivning
Refereed/Peer-reviewed
Each issue also has a theme title.
Utgivare London : Birkbeck College, Centre for Nineteenth-Century Studies
Klassifikation
Ämnen
Publicerad
Began with no. 1 (2005)
Utgivningsfrekvens
Two no. a year