Sökning

3Cmedia : journal of community, citizen's and third sector media and communication

QR-kod

3Cmedia : journal of community, citizen's and third sector media and communication

Sparad:
Genre
Andra titlar
Three C media
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Utgivare Alexandria, N.S.W. : Community Broadcasting Association of Australia 2005-
Klassifikation
Ämnen
Publicerad
Began with: Issue 1 (February 2005)
Utgivningsfrekvens
Annual
Förvärvskälla
PO Box 564, Alexandria NSW 1435 ; Ph: (02) 9310 2999 ; Fax: (02) 9319 4545 ; Email: office@cbaa.org.au
Standardkoder
ISSN/APR2005