Sökning

3D printing in medicine

QR-kod

3D printing in medicine

Sparad:
Genre
Andra titlar
Three-dimensional printing in medicine
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Beskrivning
Refereed/Peer-reviewed
Utgivare [London, United Kingdom] : SpringerOpen [2015]- [London, United Kingdom] :
Klassifikation
Ämnen
Publicerad
Began with Volume 1 (2015)
Utgivningsfrekvens
Annual
ISSN
2365-6271
Anmärkningar
Articles available as published and accumulated in an annual volume