Sökning

Arts & Humanities Citation Index - A&HCI (Web of Science)

QR-kod

Arts & Humanities Citation Index - A&HCI (Web of Science)

Sparad:
Genre
Andra titlar
WOK
Web of Knowledge
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare Institute for Scientific Information (ISI)
Ämnen
Tillgång Tillgänglig på nätet för Åbo Akademis användare
Användarvillkor https://www.kiwi.fi/display/...b+of+Science
Anmärkning - Språk
English