Sökning

Dissertationer vid Kungliga Akademien i Åbo (Doria)

QR-kod

Dissertationer vid Kungliga Akademien i Åbo (Doria)

Sparad:
Genre
Andra titlar
Turun akatemian väitöskirjat
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
flerspråkigt verk
latin
svenska
Ämnen
Tillgång Fritt tillgänglig på nätet
Tidsperiod
d1642 – d1828
Anmärkning - Språk
Latin
Swedish