Sökning

EconPapers via RePEc/IDEAS

QR-kod

EconPapers via RePEc/IDEAS

Sparad:
Genre
Andra titlar
Internet Documents in Economics Access Service (IDEAS)
Research Papers in Economics (RePEc)
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
flerspråkigt verk
Ämnen
Tillgång Fritt tillgänglig på nätet
Standardkoder
(FI-MELINDA)018232882 20220603111547.0