Sökning

CINAHL with Full Text (EBSCOhost)

QR-kod

CINAHL with Full Text (EBSCOhost)

Sparad:
Genre
Andra titlar
Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature
Fysisk beskrivning
1 onlineresurs
Språk
engelska
Utgivare CINAHL Information Systems
Ämnen
Tillgång Tillgänglig i nätverk hos organisationer som har licens