Viktig information om tillgången till Taylor & Francis (lista över fortsatt tillgängliga tidskrifter) och Wileys e-resurser.

Vårens sista 30-min kortkurser: 18.3 kl. 9.15 RefWorks fortsättningskurs, 20.3 kl. 9.15 Avancerad informationssökning.