Alla bibliotekets servicepunkter är stängda tillsvidare.
Förfallodagar skjuts fram och infaller tidigast 10.8.
Service via e-post (biblioteket@abo.fi) och per telefon fortsätter medan biblioteket är stängt.
Mera information.

Nytt 14.5: Det är nu möjligt för personal och studerande på Åbo Akademi och Novia att låna ett begränsat antal böcker.
För att låna böcker ska du fylla i en blankett som du når via intranätet (ÅA) / intranätet (Novia).

E-resurserna fungerar som vanligt och fler har blivit tillgängliga.